โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ (8505 บำนาญลดหย่อนได้)
ลดหย่อนได้ จ่ายเบี้ยสบาย รีไทร์อย่างร่ำรวย
icon-download.png
016db5.jpg

จุดเด่น

รีบมาวางแผนรีไทร์ พร้อมลดหย่อนจัดเต็ม เพื่อชีวิตสบายไม่มีสะดุด

  • จ่ายสบายเพียง 5 ปี ตอนรีไทร์ก็มีเงินใช้สบายๆ ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุด 520%

  • เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ ก็นำมาลดหย่อนได้รวมกันแล้ว สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

  • คุ้มครองชีวิตก่อนรับบำนาญสูงสุดถึง 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี 

ภาพแสดงผลประโยชน์
00a027.png
1584607686136.jpg

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 20 ปี – 55 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท

3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น

4. การพิจารณารับประกันภัย

 4.1 การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 4.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 100% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

 4.3 ประเภทของแบบประกันภัยสำหรับการซื้อสัญญาสุขภาพ : อัตราเบี้ยประกันภัยสูง

5. พิจารณารับประกันภัย เฉพาะกรณีที่ภัยมาตรฐาน (Standard case)

6. การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและอนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต (CCP)

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
016db3_edited.jpg
016ddb_edited.jpg
016db1_edited.jpg
016e86 (1).jpg