Best Seller

PA Safety

คุณสมบัติสินค้า:

ไม่ต้องทนเจ็บกับอุบัติเหตุอีกต่อไปให้ PA Safety คุ้มครอง อุ่นใจ ไปทั่วโลก

Share

จุดเด่น
ไม่ต้องทนเจ็บกับอุบัติเหตุอีกต่อไปให้ PA Safety คุ้มครอง อุ่นใจ ไปทั่วโลก

  • เจ็บจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็อุ่นใจ ด้วยเงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 300,000 บาท *
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดถึง 20,000,000 บาท *
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit **
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน *
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี **** 

หมายเหตุ : * สำหรับแผนความคุ้มครองแผน 7
                 ** เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น ใช้บัตร Easy PA Credit เพื่อแสดงตนใน การเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง
                 *** สำหรับแผนความคุ้มครองแผน 3-7 ,บริการในการช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินผ่านบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS เช่น บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศอาทิ บริการฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล เป็นต้น
                ****  สำหรับแผนความคุ้มครองแผน 1-3


หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย
            สำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2

                        แผน 1 – 3         :           30 วัน – 75 ปี
                        แผน 4 – 6        :           16 ปี – 75 ปี
                        แผน 7              :           16 ปี – 60 ปี

            สำหรับกลุ่มอาชีพ 3

                        แผน 1 – 2         :           16 ปี – 75 ปี

2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
3. การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
4. บริษัทจะรับพิจารณารับประกันภัยเฉพาะกรณีภัยมาตรฐาน (Standard case) กรณีภัยต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องส่งให้ฝ่ายผู้ชำนาญด้านพิจารณารับประกันชีวิตเป็นผู้พิจารณา
5. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย สามารถซื้อได้หลายสัญญา ทั้งนี้ ทุนประกันรวมสูงสุดในแต่ละช่วงอายุเป็นไปตามคำสั่งที่ 186/2559 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุ
6. รับประกันเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3 (กลุ่มอาชีพ 3 รับประกันภัยเฉพาะความคุ้มครองแผน 1 และแผน 2 เท่านั้น)
7. บริษัทจะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ได้แก่
            - คนเช็ดกระจก (ที่สูง)
            - นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ
            - ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
            - คนขับรถบรรทุกสิบล้อ
            - เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
            - นักแสดงกายกรรม
            - ผู้แสดงแทน (ผาดโผน)
            - จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า
            - ผู้ฝึกสัตว์
            - นักประดาน้ำ
            - คนงานประจำสวนป่า, ป่าไม่ (อยู่ในป่า)
            - ตำรวจ ทหาร (ที่ปฎิบัติงานภาคสนาม)

8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 
การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต  : ไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต และไม่อนุญาตให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเครดิต (CCP)

ประเภทอาชีพ

          ประเภทชั้นอาชีพ ชั้น 1   หมายถึง   เจ้าของ ผู้ปฎิบัติงานด้านบริการ หรือการจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักรลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
         ประเภทชั้นอาชีพ ชั้น 2   หมายถึง   เจ้าของ ผู้ปฎิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้าซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฎิบัติทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฎิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลาลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง
         ประเภทชั้นอาชีพ ชั้น 3   หมายถึง ผู้ปฎิบัติงานในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง
        ประเภทชั้นอาชีพ ชั้น 4   หมายถึง   ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 หรือ ชั้น 3 ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ
 

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้