ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี

1740 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี

วางแผนลดหย่อนภาษีวันนี้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของคุณ

=================================================
ปัจจุบันกรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีรายได้สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี* อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เบี้ยประกันชีวิตจากกรมธรรม์ทุกแบบที่จะนำมาขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แต่จะต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ใช้สิทธิได้ รวมถึงข้อกำหนดการหักลดหย่อนภาษีของแต่ละแบบ

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิในส่วนนี้ ต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด ซึ่งเบี้ยประกันที่กรมสรรพากรอนุญาตให้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภทดังนี้

1. เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • เบี้ยประกันสุขภาพ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นจาก 15,000 เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563)
  • แบบประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • หากมีเงินคืนระหว่างสัญญา เงินคืนสะสมต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยชีวิตรายปี หรือไม่เกิน 20% ตามช่วงระยะเวลานั้นๆ เช่น จ่ายคืนทุก 2 ปี หรือ 3 ปี ให้คิดจากเบี้ยประกันภัยสะสมในระยะเวลาดังกล่าวแทน
  • แจ้งประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลถึงกรมสรรพากร 

 

2. เบี้ยประกันชีวิตของประกันแบบบำนาญที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกิน 15% ของเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษี** ซึ่งเงินก้อนนี้เมื่อนำไปรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

  • กรณีไม่มีเบี้ยประกันชีวิตตามข้อ 1) สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปหักลดหย่อนแทนเบี้ยประกันชีวิตตามข้อ 1) ก่อนได้ ซี่งจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีรวมสูงสุด 300,000 บาท
  • กรณีมีคู่สมรส และทั้งคู่เป็นผู้ชำระเบี้ยสามารถแยกยื่นภาษีในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตของประกันแบบบำนาญ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนในส่วนของตนเองได้ สูงสุดคนละ 200,000 บาท


 แนะนำแบบประกันชีวิตสำหรับสิทธิลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรก
เน้นคุ้มครองชีวิต พร้อมมีเงินก้อนให้กับคนข้างหลัง

========================================================

เน้นคุ้มครองชีวิต พร้อมมีเงินก้อนให้กับคนข้างหลัง


ดูแบบประกันอื่นๆ ที่เน้นคุ้มครองชีวิต>>

เน้นสะสมทรัพย์ มีเงินคืนระหว่างทาง พร้อมมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต

 

ดูแบบประกันอื่นๆ ที่เน้นสะสมทรัพย์ >>


 แนะนำแบบประกันชีวิตสำหรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200,000 บาทหลัง
เน้นเงินบำนาญและวางแผนเกษียณอายุ

=========================================================
เน้นเงินบำนาญและวางแผนเกษียณอายุ

 

ดูแบบประกันอื่นๆ ที่เน้นเกษียณอายุ >>

 

 แนะนำแบบประกันสุขภาพสำหรับสิทธิลดหย่อนภาษี 25,000 บาท (รวมอยู่ใน 100,000 บาทแรก)

=====================================================================

**แบบประกันที่แนะนำเป็นรูปแบบสัญญาเพิ่มเติม เบี้ยประกันจ่ายปีต่อปี ต้องซื้อคู่กับแบบประกันชีวิตที่สามารถแนบความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เท่านั้น

เน้นคุ้มครองยามเจ็บป่วย มีเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เมื่อรักษาตัวใน รพ.

 

ดูแบบประกันอื่นๆ ที่เน้นคุ้มครองสุขภาพ>>


เน้นคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง มีเงินชดเชยเป็นเงินก้อน เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

 

ดูแบบประกันอื่นๆ ที่เน้นคุ้มครองโรคร้ายแรง>>


 ข้อควรรู้เพิ่มเติม
เบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
พ่อแม่ ต้องมีรายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
พ่อแม่ ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
กรณีที่ผู้มีเงินได้ช่วยกันชำระเบี้ยหลายคน ให้เฉลี่ยหักค่าลดหย่อนเท่าๆ กัน แต่รวมกันต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้