image

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
อุ่นใจได้ สุขใจด้วย รับบำนาญพร้อมใช้หลังเกษียณ

จุดเด่น
รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(1) รวมสูงสุด 480%(2)
ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้(3)
ความคุ้มครองชีวิต ในช่วงก่อนรับบำนาญ 100%(4)
เลือกรับเงินบำนาญเป็น รายปีหรือรายเดือน ก็ได้
อายุรับประกันภัย 20-55 ปี
  
หมายเหตุ
(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี 
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา
(3) เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร
(4) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ เท่ากับร้อยละ 12 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 99 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี บริษัทจะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี ให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีในการคำนวณ และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลง

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี)
ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้