เมืองไทย 8560 จี15(บำนาญลดหย่อนได้)

ให้คุณยิ้มสบาย คลายกังวล เมื่อถึงวัยเกษียณ
icon-download.png
016db3.jpg

จุดเด่น

เตรียมชีวิตวัยเกษียณกับเรา...ดีอย่างไร?

  • ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 250%

  • หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12% ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%

  • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี

  • สมัครได้...ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

ภาพแสดงผลประโยชน์
00a615.jpg
1584607686136.jpg
หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุที่รับประกันภัย : 20 – 55 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท

3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี

4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 60 ปี

5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

6. อัตราเบี้ยประกันภัย  : คงที่ตลอดสัญญา

7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

9. การพิจารณารับประกันภัย  : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

ประกันอื่นที่น่าสนใจของเมืองไทยประกันชีวิต
016ddb_edited.jpg
016db9_edited.jpg
016db1_edited.jpg
016db5_edited.jpg