image

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16
รับเงินจ่ายคืนทุกปี มีเงินก้อน

 จุดเด่น

ออมเงินง่าย จ่ายเบี้ยสบายใจพร้อมความคุ้มครองตลอดสัญญา

รับเงินจ่ายคืนทุกปี รวม 33% และเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 150%
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุดถึง 183%
ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 150%
ฟรี..รับผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ทำได้ตั้งแต่อายุ 1เดือน - 65 ปี

ความคุ้มครอง

1. กรณีเสียชีวิต 
ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์ตามตาราง หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้นตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่                      ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
1-10                               100
11-25                              150

2. กรณีมีชีวิตอยู่
2.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

สิ้นปีกรมธรรม์ที่                   ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
1-10                               1
11-20                              1.5
21-24                              2

2.2 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 150 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ภาพแสดงผลประโยชน์
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้