pexels-daria-shevtsova-1257110.jpg

D Kids Campaign

เรื่องสุขภาพของลูกน้อย
คือสิ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงมากที่สุด

จุดเด่น

เก็ทง่าย ช่วยจ่ายส่วนเกิน ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อครั้ง

เก็ทง่าย คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก รับประกันตั้งแต่อายุ
30 วัน-10 ปี

เก็ทง่าย ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

D Kid Campaign เข้าใจง่ายๆ

Screenshot 2021-03-04 125137.png

D Kid เหมาะกับใคร

ดี คิดส์ ช่วยจ่ายส่วนเกิน ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียว สูงสุดถึง 5 ล้านบาท(1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน-10 ปี

ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

หกฟดฟดด.png

โครงการ ดี คิดส์ (D Kids Campaign)

ตารางความคุ้มครอง D Kid Campaign

Screenshot 2021-03-04 124518.png

เบี้ยประกันภัย D Kid Campaign

Screenshot 2021-03-04 124912.png

เงื่อนไขการเข้ารับแบบประกัน D Kid Champaign

Screenshot 2021-03-04 125157.png

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ D Kid Champaignเพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อคนที่คุณรัก

ประกันอื่นที่คล้ายกันของเมืองไทยประกันชีวิต
Elite_logo_1 (1).webp