อีลิท เฮลท์
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ
อีลิท เฮลท์
อีลิท เฮลท์
อีลิท เฮลท์
อีลิท เฮลท์

ความคุ้มครองสูง

เลือกได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี

คุ้มครอง COVID-19

หรือโรคร้ายก็คุ้มครองทุกระยะ

คุ้มครอง แม้ไปรักษาต่างประเทศ

เลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั่วโลก(2)

อีลิท เฮลท์

คุ้มครองก่อนป่วย(1)

ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน
ดูแลสายตา และทันตกรรม

อีลิท เฮลท์

คุ้มครองระหว่างป่วย

ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก(3)
และผู้ป่วยฉุกเฉิน

อีลิท เฮลท์

คุ้มครองหลังป่วย

การทำกายภาพบำบัด (1) ค่าพยาบาลส่วนตัว(3)

อีลิท เฮลท์

การชำระเบี้ย

รายปี,ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน

อีลิท เฮลท์

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า

อีลิท เฮลท์

ระยะเวลาเอาประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู

Best-Doctorsอีลิท เฮลท์
MTL-Global-Connectอีลิทเฮลท์

(1)กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 3 หรือ 4
(2)พื้นที่ความคุ้มครองเป็นไปตามที่เลือก
(3)กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 2, 3 หรือ 4

อีลิท เฮลท์ความครอบคลุม

ตารางแสดงผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ (Elite Health)
 

บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง

แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของประกันสุขภาพอีลิทเฮลท์
คำถามที่พบบ่อย

1. อีลิท เฮลท์รับประกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ แลคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
- ทุกคนสามารถเริ่มทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต  โดยต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม แบบประกันอีลิท เฮลท์
- หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
- คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
- คุ้มครองการคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ภายในระยะเวลา 280 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) 
- คุ้มครองการถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)
- คุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปีภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement)

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย

5. กรณีลูกค้าซื้อ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โดยเลือกพื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย หากไปเจ็บป่วยต่างประเทศ คุ้มครองหรือไม่
- คุ้มครอง 2 กรณี คือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาแบบฉุกเฉิน และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง

6. กรณีซื้อแบบประกันอีลิท เฮลท์พื้นที่ความคุ้มครอง เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา ทั่วโลก มีขั้นตอนการเคลมอย่างไร
- กรณีเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศก่อนไปรักษา สามารถโทรติดต่อ MTL global connect ที่เบอร์ +66 2-2057750 เพื่อสอบถาม รพ.เครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีรพ.อะไรบ้าง  และช่วยประสานงานกรณีต่าง ๆ

7. ข้อดีของการรักษาแบบ Targeted Therapy ของแบบประกันอีลิท เฮลท์
รักษาได้ตรงจุด เกิดผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้ได้ผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงพอจะรับยาเคมีบำบัดได้ โดยอัตราตอบสนองต่อการรักษาสูงถึง 80%
*ข้อมูลอ้างอิง https://www.samitivejhospitals.com/th/precision-medicine/targeted-therapy/

8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ หรือไม่
- การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

9. สัญญาเพิ่มเติมอีลิท เฮลท์ สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
- สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 

ประกันแบบประกันสุขภาพ

อีลิท เฮลท์

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์อีลิทเฮท์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อคนที่คุณรัก

ประกันอื่นที่คล้ายกันของเมืองไทยประกันชีวิต
logo_smart_1.webp